Afspraken – J.P Heinstra, Apotheekhoudend huisarts – Ureterp

Huisartsenpraktijk J.P. Heinstra 

Zomervakantie:
De praktijk is gesloten van 18 juli t/m 05 augustus.

Waarneming:
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19
Tel: 0512-301202
www.huisartsenpraktijkdevalom.nl

Dokterswacht Friesland
Waarneming 17.00 uur - 8.00 uur
Tel: 0900-112 7 112

J.P Heinstra, Apotheekhoudend huisarts
Weibuorren 9a 9247 ax Ureterp

Afspraken

Spreekuur

Iedere werkdag houdt de huisarts spreekuur. De praktijkverpleegkundige is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Voor een consult dient u een afspraak te maken.

De assistente is verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgt het contact tussen u en de dokter. Om die taak op de juiste wijze uit te voeren, heeft zij soms informatie van u nodig. Daarom vraagt zij u naar de reden voor een afspraak. Op die manier kan zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen.

U kunt telefonisch een afspraak maken tussen 8:00 en 11:30 uur.

Telefonisch terugbelspreekuur

Wilt u telefonisch iets met de huisarts of de praktijkverpleegkundige bespreken, dan kan dit na overleg met de assistente. Gezamenlijk wordt bepaald wanneer u door de huisarts of praktijkverpleegkundige terug gebeld wordt.

Uitslagen

Voor uitslagen van bloedonderzoek en andere onderzoeken kunt u bellen tussen 8:00 en 11:30 uur.

Visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd zal worden.

Assistente

Voor onderstaande zaken kunt u bij hen terecht:

 • herhaalrecepten
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en HB-controle
 • bloeddruk opmeten, inclusief 24 uurs bloeddrukmeting
 • verstrekken van informatiefolders
 • maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker)
 • medicijnadvies
 • incontinentie advies
 • Mocht u een privé gesprek willen met een van de assistentes, dan kunt u daar een afspraak voor maken.

Bij aankomst graag melden bij de balie.